‘’Üst düzey temaslar, Türkiye-Çin İlişkilerini derinleştirecek’’

Türkiye’den son dönemde bakan düzeyinde birbiri ardına yapılan ziyaretlerde siyasetten diploma­siye, enerjiden ticarete kadar bir­çok alandaki ilişkilerin değerlen­dirilmesi, yeni işbirliği fırsatları için kapı araladı.

Sanayi ve Tekno­loji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaklaşık 6 ay önce Çin’de temas­larda bulundu. Hemen ardından geçen ay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve bu ayın başında Dışişleri Bakanı Ha­kan Fidan Çin’e giderek üst düzey görüşmeler yaptı. Yakın dönemde yapılacak çeşitli etkinliklerin de iki ülke arasındaki ticari ilişkilere olumlu yansıması bekleniyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Korhan Kurdoğlu, iki ül­ke ilişkilerinin ortak kazanımlar­la şekillenen, kendi iç ve dış dina­mikleri olan bir yapıyla ilerlediği­ni söyledi.

Ekonomik işbirliğinin ikili ilişkilerin temel taşlarından birini oluşturduğunu belirten Kurdoğlu, siyasi ve stratejik bo­yutların da ilişkilere yön verdiği­ni kaydetti. Kurdoğlu, iş dünyası temsilcilerinin ülkeler arasında­ki ekonomik ve ticari bağları güç­lendirmesi gerektiğine işaret ede­rek, şöyle konuştu: “Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi üzerinde önemli bir ülke olan Türkiye, Çin ile altya­pı inşaatı, ulaştırma, yüksek tek­noloji, enerji ve finans alanların­da birçok işbirliği yürütüyor.

Bu işbirlikleriyle iki ülke de karşılıklı kazanımlar elde ediyor. Gelecekte teknoloji ve dijitalleşme alanında büyük ölçekli işbirlikleri ve Tür­kiye’nin kendine özgü ürünlerini Çin’e ihraç etmesi karşılıklı tica­ret ve yatırımlarının artacağına inanıyorum. Bu sebeple Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin uyumlaştırılmasına yönelik proje, girişim ve işbirliklerini çok önem­li görüyor, ortak çalışmalara hız verilmesini arzu ediyoruz.”

Kurdoğlu, Türkiye-Çin İş Kon­feransı’nın üçüncüsünün Türki­ye’de düzenleneceği bilgisini verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x